Tannbehandling i narkose

Vår tannklinikk tilbyr tannbehandling i narkose. Tilbudet gjelder for
visse pasientgrupper som ikke får gjort tannbehandling på vanlig måte.

Det kan være f.eks. sterk angst for tannbehandling (odontofobi),
pasienter som har så sterk brekningsrefleks at vanlig tannbehandling
ikke kan gjennomføres, og enkelte andre tilstander/situasjoner.

Tannbehandling i narkose hos oss forutsetter at man ikke har alvorlige
sykdommer som f.eks. hjertesykdom eller alvorlig lungesykdom. Man kan
heller ikke ha betydelig overvekt (BMI > 35-38). Årsaken til dette er at
narkosen skal kunne gjennomføres på en trygg måte. Dersom du skal ha
narkose under tannbehandlingen, vil tannlegen gi deg et
egenerklæringsskjema hvor du fyller ut helseopplysninger. Disse vurderes
av anestesilegen før behandlingen. Dette må returneres i god tid før
behandlingsdagen.

Prisen på narkosen vil avhenge av hvor lang tid tannbehandlingen tar. Du
får et overslag over pris av tannlegen etter at tannlegen har planlagt
hva som skal gjøres, og ca. hvor lang tid det tar.

Dersom du ikke klarer å få gjort tannbehandlingen på vanlig måte, og
narkose er en mulighet for deg, kan du henvende deg til tannlegen for mer
informasjon og planlegging.

Mats Jensaas
Ansatte ved Tryggestad Tannklinikk. Foto.