Rotfylling

Ved alvorlige tannskader (slag, uhell), dype kariesangrep eller stor tannslitasje er det  av og til nødvendig å gjøre en rotfylling. Rotfylling gjøres for å hindre at det oppstår infeksjon eller stoppe infeksjon i tannen og dens feste.

Inne i en frisk tann har vi et hulrom som er fylt med levende vev. Dette renses og skylles vekk for å hindre bakterier i å etablere seg. Roten blir deretter fylt innvendig med fyllningsmaterialet Guttaperka (naturgummi) som forsegles med myk sement. Ved en eksisterende infeksjon må pasienten først gå med et bakteriedrepende innlegg i 4 uker eller mer før den avsluttende rotfyllingen.