Porselenskroner

En fullporselenskrone kan endre tannens form og estetikk i større grad enn en fasett. 

 I motsetning til skallfasadene egner denne behandlingen seg til hele bittet, men krever samtidig noe mer beslipning av tannen.