Porselenskroner

En fullporselenskrone kan endre tannens form og estetikk i større grad enn en fasett. 

20.06.201715:36 Liss Marie Jakobsen

 I motsetning til skallfasadene egner denne behandlingen seg til hele bittet, men krever samtidig noe mer beslipning av tannen.