Periobehandling

Omlag 10% av befolkningen blir plaget med betennelse i tannkjøttet. Den mer alvorlige formen av dette går ut over festet til tennene og kalles periodontitt.

20.06.201715:35 Liss Marie Jakobsen

Årsakene til dette er sammensatt, men tannstein og røyking er hyppig assosiert med sykdommen.

Tilstanden er å anse som kronisk, men kan i de fleste tilfellene behandles. Våre tannpleiere har lang erfaring med slik type behandling, og mye av deres arbeidsdag går med til behandling og forebygging av periodontitt. 

Denne type behandling gir automatisk grunnlag for trygdebidrag fra HELFO, men egenandeler må påregnes. Det samme gjelder erstatning av tapte tenner grunnet periodontitt. Spør oss gjerne dersom du har spørsmål vedrørende dette.