Krone- og brobehandling

En krone lages på tenner der det er for lite tannsubstans igjen for å kunne legge en vanlig fylling. En bro kan lages der det mangler en eller flere tenner.

Krone: En krone lages på tenner der det er for lite tannsubstans igjen for å kunne legge en vanlig fylling. En krone settes utenpå hele den synlige delen av tannen. For å gjøre dette må vi først ta et avtrykk av tannen. På et laboratorium framstilles så av tanntekniker en ny tann av metall og porselen eller rent porselen som passer eksakt til den tannkrone som skal erstattes.

Brobehandling: En bro kan lages der det mangler en eller flere tenner. Framgangsmåten ligner på den vi bruker når vi lager kroner. Tannen foran og bak tannluken hvor det mangler en eller flere tenner brukes som feste for broen.